Stihl Heckenscherenmesser

Stihl Heckenscherenmesser

Stihl Heckenscherenmesser

Stihl Heckenscherenmesser HS 45 - 450 mm 42287106050, 42287134100, 42287134300

Stihl Heckenscherenmesser HS 45 - 450 mm 42287106050, 42287134100, 42287134300

EUR 27,95

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stihl Heckenscherenmesser HS 45 - 600 mm 42287106051, 42287134110, 42287134310

Stihl Heckenscherenmesser HS 45 - 600 mm 42287106051, 42287134110, 42287134310

EUR 32,95

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stihl Heckenscherenmesser HL 45, HL 75 - 500 mm 42307106002, 42307106050

Stihl Heckenscherenmesser HL 45, HL 75 - 500 mm 42307106002, 42307106050

EUR 32,95

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stihl Heckenscherenmesser HS61, HS72, HS74, HS 75, HS 76, HS246 älter Bauart

Stihl Heckenscherenmesser HS61, HS72, HS74, HS 75, HS 76, HS246 älter Bauart

EUR 39,85

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stihl Heckenscherenmesser HS61, HS75, HS80, HS246 - 42267106019, 42267106051

Stihl Heckenscherenmesser HS61, HS75, HS80, HS246 - 42267106019, 42267106051

EUR 29,85

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stihl Heckenscherenmesser HS72, HS74, HS75, ältere Bauart HS76 - 42267106003, 42267106023, 42267106057

EUR 39,95

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Stihl Heckenscherenmesser HS75, HS80 - 42267106031, 42267106061

Stihl Heckenscherenmesser HS75, HS80 - 42267106031, 42267106061

EUR 29,75

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten