Strahldüsen

Strahldüsen

Strahldüsen mit Storz Anschluss

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 66 = C

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 66 = C

EUR 87,60 -10% UVP EUR 97,33 *

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 66 = C

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 66 = C

EUR 87,60 -10% UVP EUR 97,33 *

STORZ Strahldüse 2 " NA 66 = C Typ 52 C

Zum Artikel

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 89 = B

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 89 = B

EUR 120,94 -10% UVP EUR 134,37 *

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 89 = B

STORZ STRAHLDUESE 2" NA 89 = B

EUR 120,94 -10% UVP EUR 134,37 *

STORZ Strahldüse 2 " NA 89 = C Typ 75 B

Zum Artikel
Back to Top